Přejít na obsah

Rodina a práce (11.03.2021)

Pro větší vstřícnost k rodinám v Sasku

Spustit Těhotenství Pro zaměstnavatele

©

pregnant - PublicDomainPictures 17914, CC0 pixabay

Otázky a odpovědi

Ochrana v mateřství začíná šest týdnů před porodem a končí osm týdnů po porodu (u časných a vícenásobných těhotenství je to 12 týdnů po porodu). Pokud se dítě narodí před vypočítaným datem narození, prodlužuje se mateřská dovolená o nevyčerpanou dobu. Pokud dítě přijde později, než se očekávalo, lhůty se nezmění. Pokud chce váš zaměstnanec dokončit projekt před porodem, může také pracovat na mateřské dovolené. Jako zaměstnavatel však o to nesmíte žádat. Váš zaměstnanec může toto rozhodnutí kdykoli odvolat.

Jako zaměstnavatel jste v první řadě odpovědný za zajištění ochrany mateřství. Je na vás, abyste dodržovali a implementovali zákonné požadavky zákona o ochraně mateřství o ochraně zdraví, ochraně před propuštěním a výkonem.

Kontrolní seznam

Dokumenty

Oznámení o zaměstnání těhotné nebo kojící ženy podle § 27 odst. 1 zákona o ochraně mateřství (MuSchG)

Otevřít dokument

Příručka zaměstnavatele k ochraně mateřství

Tato brožura je určena především pro zaměstnavatele. Poskytuje podrobné informace o právech a povinnostech a obsahuje dodatek k zákonu o ochraně mateřství a příslušným předpisům z pátého sociálního zákoníku (SGB V).

Otevřít dokument

Sdělte zaměstnání nastávající matce

Zaměstnavatel je povinen informovat úřad ochrany práce, pokud je těhotná zaměstnankyně zaměstnána ve své společnosti.

Otevřít dokument

Užitečné odkazy

Logo vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Dozorčí orgány pro ochranu mateřství a ochranu před propuštěním: informace od federálních států

Seznam regulátorů ochrany mateřství a ochrany před propuštěním z celého Německa.

Na web

Logo vom Freistaat Sachsen

mateřská dovolená

Nastávající a kojící matky požívají zvláštní ochrany a pozornosti na pracovišti, na školicím a studijním místě. 1. ledna 2018 vstoupí v platnost nový zákon o ochraně mateřství.

Na web

zobrazit