Přejít na obsah

Rodina a práce

Pro větší vstřícnost k rodinám v Sasku

Accessibility statement

Pracovníků

Vysvětlení videa o oblasti lidské bytosti v centru pozornosti

V myšlení mnoha lidí bohužel fráze "rodina nebo kariéra – obojí neumí". Tento pohled je zastaralý. Zaměstnavatelé dnes mohou pro své zaměstnance učinit velmi mnoho pro to, aby zákon o vyvažování rodiny a práce zjednodušili. Mnozí zaměstnavatelé dokonce dávají přednost zaměstnancům s rodinnými vazbami, protože jsou méně v návaznosti na trend rychlých změn a časté změny pracovních míst. V mnoha společnostech je bohužel stále nedostatek znalostí o možnostech, právech a povinnostech nebo neexistenci akceptace, což zaměstnancům ztěžuje soulad mezi zaměstnáním a odpovědností rodiny.

Zejména v tomto dni a věku potřebujeme zaměstnavatele vstřícné k rodině, regulované péče o děti a finanční bezpečnost. Přivdaná pracovní doba je důležitá. Jako osoba s rodinou se může mimořádná událost rychle objevit, nebo máte naléhavou a neodkladnou schůzku. Individuální Nápověda a odborná pomoc jsou stejně důležité. Pomůžeme vám podniknout správný krok tím, že vám poskytnete odpovídající, spolehlivé a nezbytné informace.

Bild von der Hauptkategorie Ich im Mittelpunkt