Přejít na obsah

Rodina a práce

Pro větší vstřícnost k rodinám v Sasku

Accessibility statement

Těhotenství

Vysvětlovací video o těhotenství

Těhotenství a práce-je to vůbec možné? Velmi jasná Ano!
žena se otěhotněla. Pro zaměstnavatele a zaměstnance pak existuje řada věcí, které je třeba zvážit. Kdy je důležité a právně správné říci vašemu zaměstnavateli, že jste těhotná? Objasním vám to.
Budeme vám poskytovat asistenci. Vysvětlete nejdůležitější práva a povinnosti, které nyní máte. Díky našim kontrolních seznamech se můžete optimálně připravit. Takže si můžete užít těhotenství v profesionálním životě. Zde jsou nejdůležitější body v přehledu.

  • oznámení zaměstnavateli
  • práva těhotné ženy
  • výjimky
  • nařízení pro některá odvětví
  • mateřská dovolená
  • doba odpočinku
  • povinnosti těhotných žen
Bild von der Hauptkategorie Schwangerschaft

©

pregnant - PublicDomainPictures 17914, CC0 pixabay

©

pregnant - PublicDomainPictures 17914, CC0 pixabay