Přejít na obsah

Rodina a práce

Pro větší vstřícnost k rodinám v Sasku

Accessibility statement

Konec života

Erklärvideo über den Bereich Lebensende

konec života, ať už se jedná o vlastní nebo o milovaného, je tragickou událostí. Příliš často je emocionální zátěž prohloubena velmi reálně, logistickou a finanční zátěží. S vhodnou přípravou a časné informací však lze toto zvýšené napětí a kmen protipracovat.

Nemůžeš se připravit na smrt. Toto prohlášení jistě platí pro emocionální úroveň. Smrt osoby a výsledné následky však představují další zátěž, na niž se lze připravit. Kromě právních a finančních aspektů se rychle setkávají i mnohé administrativní úkony, z nichž některé jsou neočekávané.

V této kategorii najdete faktická a užitečná Shrnutí věcí, které je třeba vzít v úvahu před vlastní smrtí, ale i smrtí jiné osoby. Naleznete zde tipy týkající se postupu, způsobu regulace a kontaktování adres pro užitečné společnosti a organizace.

Bild von der Hauptkategorie Lebensende

©

mourning - grealt, CC0

©

mourning - grealt, CC0