Přejít na obsah

Rodina a práce

Pro větší vstřícnost k rodinám v Sasku

Accessibility statement

Partnerství

Erklärvideo über den Bereich Partnerschaften

Soužití bylo dlouho mnohem víc než klasický obraz manželství s dětmi. Partnerství s dětmi a bez dětí, partneři s různým nebo stejným pohlavím atd. Jsou jen několika příklady. Rozdíly, ale také podobnosti různých modelů - zejména v kontextu rodiny a práce - je široké a komplexní téma.

Kromě někdy existujícího právního rozlišení mezi různými typy komunit a přijímáním společnosti a z. Toto je například stále rozdíl mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím. Existují také velké rozdíly, pokud jde o možné naplnění přání dětí.

Bohužel to také vede k různým konstelacím ohledně kompatibility rodiny a práce. V této kapitole se dozvíte více o jednotlivých možnostech. Dále najdete kontakty na z. Jako úřady, asistenční organizace a konzultanti, kteří se touto otázkou zabývají.

Bild von der Hauptkategorie Partnerschaften

©

hands love couple together fingers people family human - 1094128, CC0

©

hands love couple together fingers people family human - 1094128, CC0