Přejít na obsah

Rodina a práce

Pro větší vstřícnost k rodinám v Sasku

Accessibility statement

Společnost

Erklärvideo über den Bereich Unternehmen

Je to obrovský rozdíl, ať už společnost tvrdí, že je přátelská k rodině nebo zda jedná v zájmu zaměstnanců. Existuje mnoho účinných opatření, díky nimž může každý podnik zvýšit celkovou rodinnou přívětivost. Další opatření zase závisí na průmyslu, povolání, pracovním prostředí a společnosti.

Dlouhá nebo nepravidelná pracovní doba, dlouhé cesty, terénní práce, víkendová práce v oboru jsou jen několika příklady toho, jak může práce vést každodenní život nepravidelnými cestami. Takové okolnosti ztěžují slučitelnost rodiny a práce.

Mnoho společností a zaměstnavatelů si je toho vědomo a zavedlo předpisy, které pomáhají svým zaměstnancům sladit pracovní a osobní život. Přátelství pro rodinu je také klíčovým faktorem úspěchu při získávání zaměstnanců.

Bild von der Hauptkategorie Unternehmen

©

architecture 3140282 - photosforyou, CC0

©

architecture 3140282 - photosforyou, CC0