Přejít na obsah

Rodina a práce

Pro větší vstřícnost k rodinám v Sasku

Accessibility statement

🌇

Städte und Landkreise

Illustration von der Sachsenkarte

Sasko je jedním ze 16 německých spolkových států a leží na východě Německa. Hraničí se státy Bavorsko, Durynsko, Braniborsko a Sasko-Anhaltsko. Kromě toho má Sasko německé hranice s Polskem a Českou republikou. Tato čtvrť má také silný vliv na jazyk, kulturu a jídlo. Hlavním městem Saska je Drážďany.
Krajina Saska je velmi rozmanitá. Nabízí jak hory, jako jsou Krušné hory a Labské pískovcové hory, tak i zelené pláně, jako je Lužice a velké lesy. Řeka Labe protéká středem Saska směrem na severozápad. V srdci Saska jsou také některá jezera. Krása krajiny je chráněna různými přírodními parky. Mnoho slavných malířů zobrazovalo krásu Saska, jako malíř Canaletto s výhledem na Drážďany a Caspar David Friedrich s výhledem na Labské pískovcové hory. Podnebí v Sasku je mírné a příjemné, ale zimy jsou kvůli východní blízkosti chladnější než v jiných částech Německa.