Przejdź do zawartości

Rodzina i kariera (11.03.2021)

Dla większej przyjazności rodziny w Saksonii

©

pregnant - PublicDomainPictures 17914, CC0 pixabay

Pytania i odpowiedzi

Ochrona macierzyństwa rozpoczyna się sześć tygodni przed porodem i kończy się osiem tygodni po porodzie (w przypadku ciąży wczesnej i mnogiej jest to 12 tygodni po porodzie). Jeżeli dziecko urodziło się przed obliczoną datą porodu, ochrona macierzyństwa zostaje przedłużona o niewykorzystany okres. Jeśli dziecko urodzi się później niż oczekiwano, terminy pozostają takie same. Jeśli Twoja pracownica absolutnie chce zrealizować projekt przed porodem, może również pracować na urlopie macierzyńskim. Jednak jako pracodawca nie możesz się tego domagać. Pracownik może również w każdej chwili odwołać tę decyzję.

Jako pracodawca jesteś przede wszystkim odpowiedzialny za zapewnienie ochrony macierzyństwa. Do Ciebie należy przestrzeganie i wdrażanie wymogów prawnych Ustawy o ochronie macierzyństwa w zakresie ochrony zdrowia, ochrony przed zwolnieniem i prawa o świadczeniach.

Lista kontrolna

Dokumenty

Powiadomienie o zatrudnieniu kobiety ciężarnej lub karmiącej piersią zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy o ochronie macierzyństwa (MuSchG)

Dokument otwarty

Przewodnik pracodawcy dotyczący ochrony macierzyństwa

Niniejsza broszura jest przeznaczona przede wszystkim dla pracodawców. Zawiera ona szczegółowe informacje na temat praw i obowiązków oraz załącznik do Ustawy o ochronie macierzyństwa i odpowiednie przepisy piątej księgi kodeksu socjalnego (SGB V).

Dokument otwarty

Informowanie przyszłej matki o zatrudnieniu

Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania organu ds. bezpieczeństwa i higieny pracy o zatrudnieniu pracownika w ciąży w jego przedsiębiorstwie.

Dokument otwarty

Pomocne linki

Logo vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Organy regulacyjne ds. ochrony macierzyństwa i zwalniania z pracy: Informacje od krajów związkowych

Wykaz organów nadzorczych ds. ochrony macierzyństwa i ochrony przed zwolnieniem z pracy z całych Niemiec.

Na stronę internetową

Logo vom Freistaat Sachsen

urlop macierzyński

Matki spodziewające się i karmiące piersią cieszą się szczególną ochroną i uwagą w miejscu pracy, szkolenia i nauki. Nowa ustawa o ochronie macierzyństwa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Na stronę internetową

Wyświetlacz