Přejít na obsah

Rodina a práce (07.01.2022)

Pro větší vstřícnost k rodinám v Sasku

👔

Kurzarbeiter-Geld

Erklärvideo über den Bereich Kurzarbeitergeld

Krátkodobé peníze pracovníků jsou vždy úlevou, když se společnost dostala do krize bez vlastní viny. Toto je často případ koronové pandemie. Důvody jsou zrušení objednávky a zrušení zákazníka z důvodu Corony. Musí být ovlivněno nejméně 10% zaměstnanců a 10% pracovní doby zaměstnance.

Cílem je udržet zaměstnance místo jejich propuštění. Proto jsou od agentury práce poskytovány granty na mzdové náklady. Vzhledem k hospodářským důsledkům krize v Coroně je od 18. března 2020 v platnosti revize příspěvku na krátkodobou práci. Pro zaměstnavatele bylo výrazně zjednodušeno a doplněno výhodnými opatřeními.

Než to uděláte, přemýšlejte o tom, kdo dělá krátkodobou práci smysluplnou, aby produktivita vaší společnosti neutrpěla. Vedete rozhovory s dotčenými zaměstnanci. Vysvětlete důvody, důsledky a výhody krátkodobých pracovních peněz.

Výplata krátkodobé pracovní dávky se vždy vztahuje pouze na odpracované hodiny jako na kratší pracovní dobu. Pokud někdo např. B. se snižuje ze 40 hodin týdně na 30, poté je těchto 30 hodin vypláceno zaměstnavatelem jako 100%. Pouze zbývající hodiny, ve kterých zaměstnanec nemá povoleno pracovat, se vyplácejí s krátkodobým příspěvkem. Zde z. B. 10 hodin. Krátkodobý pracovní příspěvek pro zaměstnance bez dítěte představuje 60% rozdílu čisté mzdy v období nároku s dítětem 67%.

S oznámením o ztrátě práce musí být zasláno písemné prohlášení zaměstnanců o souhlasu. Zaměstnavatel musí dopis napsat a zaměstnanec musí potvrdit svůj souhlas, např. na dokumentu s podpisem na obou stranách nebo prostřednictvím dvou e-mailů.

Krátkodobá pracovní dávka se vyplácí od měsíce, kdy agentura práce obdrží reklamu.

Před zahájením krátkodobé práce musí být přesčas kompenzován penězi nebo volným časem. Dotčení zaměstnanci pak již nemohou pracovat přesčas. Hodinové seznamy musí být vedeny denně po příslušné měsíce.

Jako každý měsíc musíte svým zaměstnancům platit své platy obvyklým způsobem. Tyto platby musíte zdokumentovat ve fakturačním seznamu a přiložit je k aplikaci i k hodinovým seznamům. Žádost o úhradu byste měli zaslat agentuře práce rychle (nejpozději však do 3 měsíců) po výplatním kole. Poté získáte zpět krátkodobou pracovní výhodu. Příspěvky na sociální zabezpečení za ztracenou pracovní dobu v případě zkrácené pracovní doby jsou rovněž 100% hrazeny.

Otázky a odpovědi

Das Kurzarbeiter-Geld gilt nur für sozialversicherungspflichtig angestellte Mitarbeiter. Ein Gesellschafter-Geschäftsführer, der von der Sozialversicherung befreit ist, hat keinen Anspruch auf Kurzarbeiter-Geld.

Nein, das geht auf keinen Fall. Wenn die Kündigung ausgesprochen wurde, ist es zu spät für Kurzarbeiter-Geld. Deshalb reagieren Sie nicht überhastet. Reden Sie mit Ihren Mitarbeitern über die Kurzarbeit als Optionen und finden Sie gemeinsam eine Lösung. Ziel ist es immer, Kündigungen zu verhindern. Auch wenn ein Mitarbeiter aus Panik selber kündigen will, informieren Sie ihn über diese Option anstelle der Kündigung.

Bei einer vorliegenden Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung (ABU) greift die Erstattung der Lohnfortzahlung durch die Krankenkasse. Während der Erkrankung wird dann die Kurzarbeit ausgesetzt.

Reden Sie mit Ihrem Mitarbeiter. Machen Sie ihm klar, dass Sie dann keine andere Chance sehen, den Arbeitsplatz in dieser Form zu erhalten. Wenn Ihr Unternehmen durch Inflexibilität existenzbedrohend gefährdet wird, sind Sie verpflichtet auf Kündigung als letztes Mittel hinzuweisen.

Die Anzeige des Arbeitsausfalls in Form des entsprechenden Antrags muss definitiv bis zum letzten Tag im Monat bei der Arbeitsagentur eingereicht worden sein. Das geht per Post, per Fax oder per Email. Sorgen Sie sicherheitshalber dafür, dass Sie einen Beleg haben zur pünktlichen Einreichung.

Das Urlaubsentgelt in der Zeit von Kurzarbeiter-Geld erhält der Mitarbeiter in ungekürztem Umfang. Dieses trifft auch an Feiertagen zu.

Beschäftigte in Zeitarbeit – sogenannte Leiharbeitnehmer - können ebenfalls in Kurzarbeit gehen und haben damit Anspruch auf Kurzarbeitergeld.

Kontrolní seznam

Dokumenty

Antrag auf Kurzarbeitergeld-Leistung

Formular zur Erstattung des Kurzarbeiter-Geldes durch die Arbeitsagentur

Arbeitsagentur - https://www.arbeitsagentur.de/

Abrechnungsliste

Formular der Abrechnungsliste für die monatliche Abrechnung als Anlage zur Erstattung

Arbeitsagentur - https://www.arbeitsagentur.de/

Anzeige des Arbeitsausfalls

Formular zur Beantragung des Kurzarbeiter-Geldes durch die Anzeige des Arbeitsausfalls

Arbeitsagentur - https://www.arbeitsagentur.de/

Užitečné odkazy

Wichtige Informationen verpackt in einem Interview zwischen einem Steuerexperten und einem Unternehmensexperten

Über die Internet-Seite der Arbeitsagentur finden Sie aktuelle Informationen zu Kurzarbeit. Dort finden zudem Informationen zu vielen anderen Themen wie Arbeitslosengeld II für Solo-Selbständige und Freiberufler und Arbeitslosengeld I für gekündigte Arbeitnehmer.

Die moderne Steuerberatung Gostomzik liefert wertvolle Informationen über Kurzarbeiter-Geld auf ihrer Webseite in kompakter verständlicher Form. Dort erhalten Sie auch stetig aktuelle Informationen.

zobrazit