Přejít na obsah

Rodina a práce (11.03.2021)

Pro větší vstřícnost k rodinám v Sasku

Spustit Corona-Hilfe Obchodní granty

Erklärvideo über den Bereich Finanzhilfen für Unternehmen

Otázky a odpovědi

Tyto aplikace jsou vytvářeny přímo prostřednictvím vývojových bank příslušných zemí. Za toto je v Sasku zodpovědná Saxon Development Bank (SAB).

V Sasku tyto aplikace také běží přímo přes Sächsische Aufbaubank (SAB).

Kontrolní seznam

Dokumenty

Dokument o klíčových bodech „Corona Emergency Aid“

Tento dokument shrnuje klíčové body týkající se mimořádné pomoci v Corona pro malé podniky a osoby samostatně výdělečně činné.

Otevřít dokument

Spolkové ministerstvo hospodářství a energetiky - www.bmwi.de

Žádosti o federální pomoc v nouzi jsou nyní k dispozici také v tištěné podobě

Stáhněte si formulář žádosti o pomoc při mimořádných událostech pro samostatně výdělečně činné osoby, živnostníky a malé podniky (až do 15 000 EUR).

Otevřít dokument

Sächsische Aufbaubank - www.sab.sachsen.de

Federální přehled pomocných opatření

Dokument o balíčku opatření k tlumení účinků koronového viru

Otevřít dokument

Spolkové ministerstvo financí - www.bundesfinanzministerium.de

Užitečné odkazy

🖾

Příprava žádosti o úvěr KFW prostřednictvím domácí banky

Dokumenty a informace pro přípravu žádosti o úvěr v domácí bance

Na web

🖾

Největší balíček pomoci v historii Německa

Ochranný štít korony pro Německo vyhlášený federálním ministerstvem financí.

Na web

🖾

Přehled Svobodného státu Sasko o opatřeních na pomoc

Příspěvek MDR s rozhovorem saského ministra hospodářství a dopravy Martina Duliga

Na web

🖾

Žádost o federální nouzovou pomoc

Informace a dokumenty o žádosti o federální pomoc při mimořádných událostech

Na web

🖾

Žádost o půjčku na pomoc při mimořádných událostech „Sasko okamžitě pomáhá“

Žádost o půjčku na pomoc při mimořádných událostech prostřednictvím SAB

Na web

zobrazit