Ga naar de inhoud

Familie en carrière (11-3-2021)

Voor meer gezinsvriendelijkheid in Saksen

Lancering Corona Help Kortetermijnwerkgeld

Verklarende video over het gebied van de arbeidstijdverkorting

Vragen en antwoorden

De arbeidstijdverkorting is alleen van toepassing op werknemers die onderworpen zijn aan sociale verzekeringspremies. Een aandeelhouder-directeur die is vrijgesteld van sociale verzekeringen heeft geen recht op arbeidstijdverkorting.

Nee, dit is in geen geval mogelijk. Als de kennisgeving eenmaal is gedaan, is het te laat voor het geld van de arbeidstijdverkorting. Reageer daarom niet overhaast. Praat met uw medewerkers over arbeidstijdverkorting als optie en vind samen een oplossing. Het doel is altijd om ontslag te voorkomen. Zelfs als een werknemer uit paniek zelf zijn baan wil opzeggen, informeer hem dan over deze optie in plaats van hem op te zeggen.

Als de werknemer een arbeidsongeschiktheidsverklaring (ABU) heeft, gaat de vergoeding van de doorbetaling van het loon door de zorgverzekeraar in. Het kortetermijnwerk wordt dan tijdens de ziekte opgeschort.

Praat met uw werknemer. Maak hem of haar duidelijk dat je dan geen andere kans ziet om de baan in deze vorm te houden. Als het bestaan van uw bedrijf wordt bedreigd door inflexibiliteit, bent u verplicht om als laatste redmiddel te wijzen op beëindiging.

De kennisgeving van het verlies van het dienstverband in de vorm van de overeenkomstige aanvraag moet definitief bij het uitzendbureau worden ingediend tegen de laatste dag van de maand. Dit kan per post, fax of e-mail. Voor de zekerheid, zorg ervoor dat je een ontvangstbewijs hebt om het op tijd in te dienen.

De werknemer ontvangt het vakantiegeld tijdens de periode van werktijdverkorting volledig. Dit geldt ook op feestdagen.

Werknemers in tijdelijke dienst - de zogenaamde uitzendkrachten - kunnen ook minder uren werken en hebben dus recht op een verminderde uurvergoeding.

Controlelijst

Documenten

Vergoedingslijst

Vorm van de verrekenlijst voor de maandelijkse verrekening als bijlage bij de terugbetaling

Open document

Arbeitsagentur - https://www.arbeitsagentur.de/

Weergave van verlies van werk

Formulier voor het aanvragen van de toeslag voor arbeidstijdverkorting door kennisgeving van het verlies aan arbeidsuren

Open document

Arbeidsbureau - https://www.arbeitsagentur.de/

Aanvraag voor arbeidstijdverkorting

Formulier voor de vergoeding van de arbeidstijdverkorting door het uitzendbureau

Open document

Arbeidsbureau - https://www.arbeitsagentur.de/

Handige links

🖾

Digitaal belastingadviseur voor werktijdverkorting

Het moderne belastingadviesbureau Gostomzik geeft op zijn website waardevolle informatie over arbeidstijdverkorting in een compacte en begrijpelijke vorm. Daar vindt u ook voortdurend bijgewerkte informatie.

Naar de website

🖾

Video over arbeidstijdverkorting

Belangrijke informatie in een interview tussen een belastingdeskundige en een bedrijfsexpert

Naar de website

Logo von Bundesagentur für Arbeit

Arbeidsbureau

U kunt actuele informatie over arbeidstijdverkorting vinden op de website van het arbeidsbureau. Daar vindt u ook informatie over vele andere onderwerpen, zoals de werkloosheidsuitkering II voor zelfstandigen en freelancers en de werkloosheidsuitkering I voor werknemers die zijn aangezegd.

Naar de website

Weergave