Ga naar de inhoud

Familie en carrière

Voor meer gezinsvriendelijkheid in Saksen

Accessibility statement

Ziektegeval

Als u zo ziek wordt dat u uw werk niet meer kunt doen, is een bezoek aan de dokter onvermijdelijk. Uw arts zal u een bewijs van arbeidsongeschiktheid geven. U moet dit binnen drie werkdagen schriftelijk naar uw werkgever sturen. U bent echter verplicht om uw werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele arbeidsongeschiktheid en de verwachte duur ervan, dus bij voorkeur vóór aanvang van de werkzaamheden. Als u uw werkgever niet zo snel mogelijk op de hoogte brengt, riskeert u een waarschuwing.

In principe heeft u recht op loondoorbetaling door de werkgever gedurende maximaal zes weken tijdens een ziekte. Daarna betaalt uw zorgverzekeraar meestal een verlaagd ziekteverzuimpercentage.

Er zijn ook regels voor het geval van een ziek kind. Als uw kind bijvoorbeeld zo ziek is dat hij of zij thuis moet blijven, heeft u recht op verlof. Ook hier is een overeenkomstige brief van de behandelend arts vereist. Elke ouder kan tien dagen per jaar vrij nemen om voor zijn of haar zieke kind te zorgen. Als er meer dan twee kinderen zijn, is het maximum 25 dagen. Alleenstaande ouders hebben recht op twee keer zoveel dagen.

Het is het beste om uw collega's of meerderen te vragen hoe u in zo'n geval te werk moet gaan voordat u ziek wordt. De meeste werkgevers zijn zeer begripvol en behulpzaam om ervoor te zorgen dat werknemers niet ziek worden of snel herstellen en in geval van ziekte weer fit zijn voor hun werk.

Vragen en antwoorden

Kan arbeidsongeschiktheid leiden tot ontslag?

Arbeidsongeschiktheid kan leiden tot ontslag. Arbeidsongeschiktheid is een klassieke reden voor ontslag. Als het voor een werkgever niet langer redelijk is om iemand in dienst te nemen, dan kan hij dit dus opzeggen. De rechter ziet deze grens echter meestal pas bereikt wanneer de werknemer gedurende drie opeenvolgende jaren meer dan zes weken per jaar niet heeft kunnen werken.

Controlelijst

Documenten

Huidige jurisprudentie over vakantie- en vrijetijdsvergoedingen

Wat gebeurt er als werknemers verlof of overwerk hebben en vervolgens ziek worden: Hoe wordt er rekening gehouden met deze tijden? Moet voor deze periodes loon worden betaald?

Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. - www.bpa.de

Geestesziekten op het werk (uitgebreide brochure)

Begrijp het. Voorkomen. Herkennen. Overwinnen.

BKK Dachverband e.V. - www.bkk-dachverband.de

Bewijs van arbeidsongeschiktheid Algemene informatie Algemene informatie

Kleine opmerking - maar van groot belang

Kassenärztliche Vereinigung Bayerns - www.kvb.de

Handige links

Ziekte voorkomen door aandacht te besteden aan de eigen gezondheid

Informatie van het arbeidsbureau over correct gedrag in geval van ziekte

Wettelijke informatie over de correcte melding van ziekte