Ga naar de inhoud

Familie en carrière

Voor meer gezinsvriendelijkheid in Saksen

Accessibility statement

Corona-hulpgebied

Verklarende video over de Corona

Het coronavirus (SARS-CoV-2) heeft zich in korte tijd wereldwijd zeer snel verspreid. Helaas heeft de ziekte COVID-19 die daar het gevolg van is, al vele levens gekost. Deze pandemie moet daarom dringend met vereende krachten worden ingedamd.

Het virus brak aanvankelijk uit in China, waar eind maart 2020 meer dan 80.000 mensen besmet waren. Ondertussen heeft de WHO het nieuwe virus geclassificeerd als een pandemie. Het coronavirus wordt van persoon tot persoon overgedragen. Een van de belangrijkste transmissieroutes blijkt een druppelinfectie te zijn. Dit gebeurt wanneer druppels die het virus bevatten de slijmvliezen of de luchtwegen bereiken. Of de uitstrijkje-infectie via de handen een rol speelt, is nog niet helemaal duidelijk.

De symptomen van de ziekte zijn vaak hoest en koorts, en ook keelpijn is gemeld. Ernstig beloop van de ziekte kan leiden tot ademhalingsproblemen, longontsteking met longfalen en de dood. Bij risicogroepen kan een ernstige progressie van de ziekte optreden. Ouderen boven de 50 jaar, mensen met eerdere aandoeningen van de luchtwegen, hart en diabetes en ook rokers behoren tot de risicogroepen.

Er zijn veel beschermende maatregelen genomen om de snelle verspreiding van het virus en het gevaar van de ziekte in te dammen. Wie zich niet aan de bijbehorende regels houdt, moet rekenen op zware straffen.

©

corona 4881364 - CC0 Pixabay

©

corona 4881364 - CC0 Pixabay