Ga naar de inhoud

Familie en carrière

Voor meer gezinsvriendelijkheid in Saksen

Accessibility statement

Gebied Noodhulp

Video met uitleg over de noodzone

Noodgevallen kunnen zich altijd voordoen en niemand is ertegen beschermd. Naast ernstige ongevallen kunnen dit ook levensbedreigende acute ziekten zijn. In geval van levensbedreigende noodsituaties, bel de reddingsdienst op het algemene noodnummer 112 of een noodarts van de medische noodhulpdienst 1 92 92 92.

Maar ook slechte situaties in het dagelijks leven, zoals geweld door de eigen partner, zijn een noodsituatie. Je weet vaak niet hoe je met deze nieuwe situatie om moet gaan. Medische of andere noodsituaties in de persoonlijke en familiale omgeving zijn situaties die een snelle reactie vereisen. Noodzakelijke, direct beschikbare informatie is een voorwaarde voor een snelle oplossing van het probleem.

Het is belangrijk dat getroffenen en familieleden of andere betrokkenen de best mogelijke behandeling en hulp krijgen. Dit moet onafhankelijk zijn van de acute noodsituatie of de daaruit voortvloeiende vervolgbehandeling. Met behulp van geverifieerde en snel beschikbare informatie kunnen veel gevolgen en lasten als gevolg van noodsituaties worden voorkomen of in ieder geval draaglijker worden gemaakt.

In deze categorie vindt u informatie over verschillende vormen van noodgevallen. Wij hebben tips en checklists voor u samengesteld over hoe u zich in dergelijke gevallen correct moet gedragen of hoe u zich daarop moet voorbereiden. Verdere informatie wordt verstrekt door de huidige en juiste contactpersonen, contactadressen en noodtelefoonnummers.

Bild von der Hauptkategorie Notfallhilfe

©

first aid 1882053 - aebopleidingen, CC0

©

first aid 1882053 - aebopleidingen, CC0