Przejdź do zawartości

Rodzina i kariera

Dla większej przyjazności rodziny w Saksonii

Accessibility statement

Spółki

Film objaśniający o partnerstwach

Partnerstwo życiowe od dawna jest czymś więcej niż tylko klasycznym obrazem małżeństwa z dziećmi. Partnerstwa z dziećmi i bez dzieci, partnerzy różnej lub tej samej płci itp. to tylko kilka przykładów. Jednak rozróżnienie pomiędzy podobieństwami różnych modeli - zwłaszcza w kontekście rodziny i kariery - jest zagadnieniem szerokim i złożonym.

Oprócz częściowo istniejącego rozróżnienia prawnego między różnymi rodzajami partnerstw życiowych, czynnikiem jest również akceptacja ze strony społeczeństwa i, na przykład, ze strony pracodawców. W tym przypadku, na przykład, nadal dokonuje się rozróżnienia między małżeństwem a zarejestrowanym związkiem partnerskim. Istnieją również duże różnice, jeśli chodzi o możliwość spełnienia życzeń dzieci.

Niestety, prowadzi to również do różnych konstelacji w odniesieniu do godzenia życia rodzinnego i zawodowego. W tym rozdziale dowiesz się więcej o indywidualnych możliwościach. Znajdziesz tu również kontakty na przykład do władz, organizacji pomocowych i konsultantów, którzy zajmują się tym tematem.

Bild von der Hauptkategorie Partnerschaften

©

hands love couple together fingers people family human - 1094128, CC0

©

hands love couple together fingers people family human - 1094128, CC0