Přejít na obsah

Rodina a práce

Pro větší vstřícnost k rodinám v Sasku

Accessibility statement

Účetnictví / daně / controlling

©

architecture 3140282 - photosforyou, CC0

Účetnictví jako oblast podnikové správy zahrnuje systematické zaznamenávání, monitorování a konsolidaci peněžních a energetických toků generovaných ve společnosti. U cizinců probíhá dokumentace peněžních toků a toků zboží ve společnosti. Pro interní účely jsou data shromažďována pro kontrolu a plánování.

Jedním z klíčových úkolů controllingu je poskytování dat pro podporu managementu a dalších manažerů ve společnosti s ohledem na rozhodnutí. Řízení tak uzavírá mezeru mezi účetnictvím a správou.

Daně jsou veřejné poplatky placené občany v Německu na pokrytí obecných finančních potřeb. Práva a povinnosti občanů a společností jsou tedy odpovídajícím způsobem složitá. Mezi služby v této oblasti patří například finanční a investiční poradci, daňoví poradci atd., Kteří vyžadují všechny ukončené studijní programy.

Otázky a odpovědi

adresy