Ga naar de inhoud

Familie en carrière

Voor meer gezinsvriendelijkheid in Saksen

Accessibility statement

Boekhoudkundige / Belastingen / Controlling

©

architecture 3140282 - photosforyou, CC0

Boekhouding is een onderdeel van de bedrijfsadministratie dat de systematische registratie, bewaking en consolidatie van de geld- en dienstenstromen die zich binnen een bedrijf voordoen, omvat. Voor buitenstaanders omvat dit ook de documentatie van de geld- en goederenstromen binnen het bedrijf. Voor interne doeleinden worden gegevens verzameld voor controle- en planningsdoeleinden.

Een van de belangrijkste taken van de controle is het verstrekken van datamateriaal om het management en andere managers in de onderneming te ondersteunen bij het nemen van beslissingen. Het beheersen van de controle verkleint dus de kloof tussen boekhouding en management.

Belastingen zijn openbare heffingen die door burgers in Duitsland worden betaald om de algemene financiële behoeften te dekken. De rechten en plichten van burgers en bedrijven zijn hier dan ook complex. Tot de diensten op dit gebied behoren bijvoorbeeld financiële en beleggingsadviseurs, belastingadviseurs, enz. die allemaal een afgeronde opleiding vereisen.

Vragen en antwoorden

Toespraken