Przejdź do zawartości

Rodzina i kariera

Dla większej przyjazności rodziny w Saksonii

Accessibility statement

Rachunkowość / Podatki / Kontrola

©

architecture 3140282 - photosforyou, CC0

Rachunkowość to obszar administracji biznesowej, który obejmuje systematyczne rejestrowanie, monitorowanie i konsolidację przepływów pieniężnych i usług powstających w przedsiębiorstwie. Dla osób z zewnątrz obejmuje to dokumentację przepływów pieniężnych i towarów w przedsiębiorstwie. Do celów wewnętrznych dane gromadzone są w celach kontrolnych i planistycznych.

Jednym z głównych zadań controllingu jest dostarczanie materiałów danych wspomagających zarządzanie i innych menedżerów w firmie w podejmowaniu decyzji. Kontrola wypełnia tym samym lukę pomiędzy księgowością a zarządzaniem.

Podatki to opłaty publiczne płacone przez obywateli Niemiec w celu pokrycia ogólnych potrzeb finansowych. Prawa i obowiązki obywateli i przedsiębiorstw są tu odpowiednio złożone. Usługi w tym zakresie obejmują na przykład doradców finansowych i inwestycyjnych, doradców podatkowych itp.

Pytania i odpowiedzi

adresy