Přejít na obsah

Rodina a práce

Pro větší vstřícnost k rodinám v Sasku

Accessibility statement

Bezpečnost / ochrana

©

architecture 3140282 - photosforyou, CC0

Toto odvětví hospodářství patří do oblasti služeb a pokrývá oblasti ochrany majetku, událostí, personálu a požární ochrany. Trh v Německu je primárně určován některými velkými společnostmi zaměstnávajícími zaměstnance ve čtyřmístném rozsahu.

Kromě školení a dodatečných kvalifikací soukromých poskytovatelů jsou obvyklé hlavně profily zaměstnání s obvyklými znalostmi certifikovanými TÜV. Z administrativního hlediska je často vyžadováno klasické ekonomické vzdělání. Průmysl je často charakterizován prací na směny, platy jsou velmi závislé na úrovni vzdělání a zkušeností.

Otázky a odpovědi

adresy