Přejít na obsah

Rodina a práce

Pro větší vstřícnost k rodinám v Sasku

Accessibility statement

Otisk

Obsah
Autor nenese žádnou odpovědnost za včasnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na odpovědnost autora týkající se materiálu nebo nehmotných škod způsobených používáním nebo nepoužíváním poskytnutých informací nebo použitím nesprávných a nedokončených informací jsou V zásadě vyloučeny za předpokladu, že neexistuje prokázaná úmyslná nebo hrubě zanedbaná chyba ze strany autora. Všechny nabídky se mohou změnit a nejsou závazné. Autor výslovně vyhrazuje právo upravit, doplnit, odstranit části obsahu nebo celou nabídku bez zvláštního oznámení nebo zrušit publikování dočasně nebo natrvalo.

URHEBER A KENNZEICHNING
Autor se snaží respektovat autorská práva grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů používaných ve všech publikacích, používat grafické objekty, zvukové dokumenty, sekvence videa a texty vytvořené sám, nebo na základě dokumentů bez poplatku, zvukové dokumenty, Přístup ke grafickým sekvencemi a textům. Všechny ochranné známky a ochranné známky uvedené v nabídce a případně chráněné třetími osobami jsou plně v souladu s ustanoveními platného zákona o ochranných známkách a vlastnickými právy příslušných registrovaných vlastníků. Na základě pouhé zmínky o samotě nelze dospět k závěru, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích stran! Autorská práva pro publikované objekty vytvořené samotným autorem zůstávají pouze u autora tohoto řešení. Reprodukce nebo použití takových grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není povoleno bez výslovného souhlasu autora.

VERWEISE/ODKAZY
V případě přímých nebo nepřímých odkazů na webové stránky třetích stran (hypertextové odkazy), které jsou mimo autorovu sféru zodpovědnosti, by odpovědnost mohla být platná pouze v případě, že autor si je vědom obsahu a řekl mu Bylo by technicky možné a rozumné zabránit použití v případě nelegálního obsahu. Autor výslovně prohlašuje, že na stránkách, které mají být propojeny v době nastavení odkazu, nebyl rozpoznatelný žádný nepřípustný obsah. Autor nemá žádný vliv na aktuální a budoucí design, obsah nebo autorství propojených stránek. Z tohoto důvodu se výslovně vzdaloval od veškerého obsahu všech propojených nebo propojených stránek, které byly změněny po nastavení odkazu. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a odkazy umístěné na vlastní webové stránce a také na položky třetích stran v knihách návštěv, diskusní fóra, odkazy na adresáře, seznamy adresátů a ve všech dalších formách databází na Obsah je možný externí přístup pro zápis. Pokud jde o nezákonný, chybný nebo neúplný obsah, a zejména o náhradu škody vyplývající z použití nebo nepoužití těchto informací, odpovídá pouze poskytovatel stránky, na kterou byl učiněn odkaz, nikoli ten, který používá odkazy na Vztahuje se pouze na příslušnou publikaci.

Platnost
Toto zřeknutí se by mělo být považováno za součást digitální nabídky, z níž byl učiněn odkaz na tento dokument. V případě, že části nebo jednotlivé formulace tohoto textu již nejsou nebo nejsou zcela v souladu s příslušnou právní situací, zůstávají zbývající části dokumentu nedotčeny jejich obsahem a platností.

VERANTWORTLICHE NORDWIND:
IT hilft gGmbH
Scariastr. 9, 01277 Dresden
Vedoucí akcionářem:
Peggy Reuter-Henry
Dresden, UST-IdNr.: DE312027329
Obchodní rejstřík: Drážďany, HRB 36498
Fon: + 49 351 31293064
Web: https://www.it-hilft.de
Elektronická pošta: info@it-hilft.de

Heinrich & Reuter Solutions GmbH
Scariastraße 9, 01277 Dresden
Vedení akcionářů:
Peggy Reuter-Heinrich, Lars-Heinrich
Dresden, UST-IdNr.: DE283937805
Obchodní rejstřík: Drážďany, HRB 31319
Fon: + 49 351 65615776
Web: https://www.heires.net
Elektronická pošta: info@heires.net

Otázky a odpovědi

Co dělá HeiReS?

Heinrich & Reuter Solutions GmbH, zkráceně HeiReS, nabízí svým zákazníkům to nejlepší ze světa designu, vývoje a použitelnosti uživatelského rozhraní se specializací na technologie společnosti Microsoft. Portfolio společnosti zahrnuje design a design moderních uživatelských rozhraní v Blend, prototypování a vývoj desktopových aplikací a univerzálních aplikací pro mobilní zařízení s ověřenými zkušenostmi v XAML a C #. Tým HeiReS pod vedením výkonných ředitelů Larse Heinricha a Peggy Reuter-Heinrich je považován za uznávanou expertní skupinu v oblasti technologií a designu v prostředí společnosti Microsoft. Mnohaleté zkušenosti v HeiReS jsou přínosem pro každého zákazníka a každý projekt. Tato kompetence byla získána v četných zákaznických projektech, jako trenér v designu, vývoji a použitelnosti UI, stejně jako zavedené řečníky na konferencích a autorech odborných publikací.

IT hilft gGmbH je nezisková společnost založená s jasným cílem podporovat a provozovat IT projekty, které jsou primárně sociální povahy. Jak již název gGmbH říká, důraz je kladen na pomoc. Například u projektů, které zlepšují každodenní život nebo jednotlivé aspekty života. Zisková orientace, prestiž nebo dokonce politické vlivy jsou irelevantní.

IT řešení jsou obvykle dostupná pouze těm, kteří mají finanční prostředky. IT řešení jsou často vytvářena obchodem a správou pouze tehdy, pokud slouží k maximalizaci zisku nebo k dosažení potenciálu úspor. Je to výraz spravedlnosti, pokud necháme slabší členy společnosti těžit z výhod digitalizace. Naší vizí je, aby byl svět o něco lepší s dobrými IT řešeními. Tato IT řešení budou dostupná všem zdarma. Zde IT hilft vytvářením IT řešení, která také prospívají a pomáhají slabší společnosti.

Dokumenty

Aktuální brožura společnosti Heinrich & Reuter Solutions GmbH

V současné brožuře projektového nosiče Heinrich & Reuter Solutions GmbH můžete získat dobrý obraz o IT profesionále za ním. Projektová rodina-a-profese je realizována s interním systémem ConDiSys. Kromě projektu vyvinula společnost HeiReS další bezplatné řešení na podporu nedostatku kvalifikovaných pracovníků: Welcome-App-Germany se zaměřením na zahraniční kvalifikované pracovníky.

Heinrich & Reuter Solutions GmbH - www.heires.net

Aktuální brožura IT hilft gGmbH

V současné brožuře neziskové sesterské společnosti IT hilft gGmbH můžete získat dobrý obraz o záměru IT hilft gGmbH, jejich projektech a dopadu na společnost. Projekt rodinné a profesní je pouze jedním z několika projektů. Nachází se pod charitativním účelem podpory rovných příležitostí pro znevýhodněné. Kromě tohoto projektu IT hilft gGmbH provozuje a distribuuje další bezplatné řešení pro podporu v oblasti zvyšování příležitostí: Welcome-App-Germany se zaměřením na cizince a migranty.

IT hilft gGmbH - www.it-hilft.de

Užitečné odkazy

Vysvětlení videa pro IT hilft v angličtině.

Informace o projektech, účelu a motivaci.

Informace o společnosti a portfoliu.