Przejdź do zawartości

Rodzina i kariera

Dla większej przyjazności rodziny w Saksonii

Accessibility statement

Nadruk (niemiecki)

WARUNKI
Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody materialne lub niematerialne spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem udostępnionych informacji lub wykorzystaniem błędnych lub niekompletnych informacji są wykluczone, chyba że istnieją dowody umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony autora. Wszystkie oferty są niewiążące i niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części treści lub całej oferty bez uprzedniego powiadomienia lub do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKOWANIE
Autor stara się przestrzegać praw autorskich użytych we wszystkich publikacjach grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać stworzone przez siebie grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty wolne od licencji. Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione w ofercie i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Sam fakt, że znak towarowy jest wymieniony, nie powinien prowadzić do wniosku, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich! Prawa autorskie do publikowanych obiektów stworzonych przez samego autora pozostają wyłącznie w posiadaniu autora tego rozwiązania. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak diagramy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez zgody autora.

REFERENCJE/LEWY
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści, do których prowadzą łącza lub do których odsyłacze znajdują się na jego stronach - chyba że posiada pełną wiedzę na temat treści niezgodnych z prawem i byłby w stanie uniemożliwić odwiedzającym jego stronę przeglądanie tych stron. Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie tworzenia linków na stronach, do których prowadzą linki, nie były rozpoznawalne żadne nielegalne treści. Autor nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły kształt, zawartość lub autorstwo stron, do których prowadzą linki. W związku z tym autor wyraźnie dystansuje się od wszystkich treści wszystkich stron, do których odnoszą się linki, które zostały zmienione od czasu utworzenia linku. Stwierdzenie to dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych na własnej stronie internetowej autora, jak również wpisów osób trzecich w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych oraz we wszystkich innych formach baz danych utworzonych przez autora, do których możliwy jest dostęp z zewnątrz. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania lub niekorzystania z takich informacji, odpowiada wyłącznie oferent strony, do której odsyłacz został zamieszczony, a nie strona, która jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków.

WARTOŚĆ PRAWNA WARTOŚĆ PRAWNA
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji cyfrowej, z której zostałeś skierowany. Jeżeli części lub poszczególne warunki niniejszego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub poprawne, to fakt ten nie ma wpływu na treść lub ważność pozostałych części.

ODPOWIEDZIALNE FIRMY:
IT hilft gGmbH
Scariastr. 9, 01277 Drezno, Niemcy.
Partner zarządzający:
Peggy Reuter-Heinrich.
Drezno, UST-IdNr.: DE312027329
Rejestr handlowy: Drezno, HRB 36498
Telefon: +49 351 31293064
Strona internetowa: https://www.it-hilft.de
E-mail: info@it-hilft.de

Heinrich & Reuter Solutions GmbH
Scariastrasse 9, 01277 Drezno, Niemcy
Zarządzanie udziałowcami:
Peggy Reuter-Heinrich, Lars-Heinrich.
Drezno, UST-IdNr.: DE283937805
Rejestr handlowy: Drezno, HRB 31319
Telefon: +49 351 65615776
Strona internetowa: https://www.heires.net
E-mail: info@heires.net

Pytania i odpowiedzi

Co robią HeiReS?

Heinrich & Reuter Solutions GmbH, zwana również w skrócie HeiReS, oferuje swoim klientom to, co najlepsze w świecie projektowania interfejsów użytkownika, rozwoju i użyteczności ze specjalizacją w technologiach Microsoft. Portfolio firmy obejmuje koncepcję i projektowanie nowoczesnych interfejsów użytkownika w zakresie łączenia, prototypowania i rozwoju aplikacji desktopowych oraz uniwersalnych aplikacji na urządzenia mobilne z udokumentowanym doświadczeniem w dziedzinie XAML i C#. Zespół HeiReS, kierowany przez dyrektorów zarządzających Lars Heinrich i Peggy Reuter-Heinrich, jest uznaną grupą ekspertów w dziedzinie technologii i projektowania w środowisku Microsoft. Każdy klient i każdy projekt korzysta z wieloletniego doświadczenia HeiReS. W wielu projektach konsumenckich, jako trenerzy w zakresie projektowania, rozwoju i użyteczności interfejsu użytkownika oraz uznani prelegenci na konferencjach i autorzy profesjonalnych publikacji, kompetencja ta została nabyta.

IT hilft gGmbH jest spółką non-profit założoną w celu wspierania i realizacji projektów informatycznych o charakterze przede wszystkim społecznym. Jak wynika z nazwy gGmbH, nacisk kładzie się na pomoc. Na przykład na projektach, które poprawiają życie codzienne lub indywidualne aspekty życia. Orientacja na zysk, prestiż czy nawet wpływy polityczne nie odgrywają tu żadnej roli.

Rozwiązania informatyczne są zazwyczaj dostępne tylko dla tych, którzy posiadają środki finansowe. Rozwiązania informatyczne są często tworzone przez biznes i administrację tylko wtedy, gdy służą maksymalizacji zysków lub skutkują potencjalnymi oszczędnościami. Jest to wyrazem sprawiedliwości, jeżeli pozwolimy również słabszym członkom społeczeństwa uczestniczyć w korzyściach płynących z digitalizacji. Naszą wizją jest uczynienie świata lepszym miejscem z dobrymi rozwiązaniami IT. Te rozwiązania informatyczne będą dostępne dla każdego bezpłatnie. To tutaj IT może pomóc, tworząc rozwiązania informatyczne, które również przynoszą korzyści i pomagają słabszym członkom społeczeństwa.

Dokumenty

Aktualna broszura firmy Heinrich & Reuter Solutions GmbH.

W aktualnej broszurze sponsora projektu Heinrich & Reuter Solutions GmbH można uzyskać dobry obraz specjalistów IT, którzy za nią stoją. Projekt Rodzina i kariera realizowany jest w oparciu o wewnętrzny system dystrybucji treści. Oprócz projektu HeiReS opracował inne darmowe rozwiązanie, które ma na celu wsparcie braku wykwalifikowanych pracowników: Welcome-App-Niemcy z naciskiem na specjalistów z zagranicy.

Heinrich & Reuter Solutions GmbH - www.heires.net

Aktualna broszura IT hilft gGmbH

W aktualnej broszurze siostrzanej spółki non-profit IT hilft gGmbH można uzyskać dobry obraz intencji IT hilft gGmbH, jej projektów i wpływu na społeczeństwo. Projekt Rodzina i kariera jest tylko jednym z kilku projektów. Znajduje się on w ramach celu niezarobkowego, jakim jest promowanie równych szans dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Oprócz tego projektu, IT hilft GmbH działa i rozpowszechnia inne bezpłatne rozwiązanie w zakresie wsparcia w obszarze rosnących możliwości: Welcome-App-Niemcy, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli zagranicznych i migrantów.

IT hilft gGmbH - www.it-hilft.de

Pomocne linki

Objaśnienia wideo na temat IT pomaga w języku angielskim.

Informacje o projektach, sens i celowość oraz motywacja.

Informacje o spółce i portfelu.