Ga naar de inhoud

Familie en carrière

Voor meer gezinsvriendelijkheid in Saksen

Accessibility statement

Afdruk (Duits)

CONTENT
De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie is veroorzaakt, zijn uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de inhoud of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

AUTEURSRECHT EN MARKERING
De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, zelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle in het aanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaars. Het enkele feit dat een merk wordt genoemd, mag niet leiden tot de conclusie dat het niet beschermd is door de rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van deze oplossing. Verveelvoudiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder toestemming van de auteur niet toegestaan.

REFERENTIES / LINKS
De auteur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte of verwezen pagina's - tenzij hij volledig op de hoogte is van illegale inhoud en in staat is om de bezoekers van zijn site te verhinderen deze pagina's te bekijken. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat ten tijde van het maken van de links geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's herkenbaar was. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's. De auteur distantieert zich daarom uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's, die sinds het plaatsen van de link veranderd zijn. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen de eigen website van de auteur en voor alle bijdragen van derden in gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglijsten en in alle andere vormen van databases die door de auteur zijn opgezet en waartoe externe schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die via links alleen maar naar de betreffende publicatie verwijst.

JURIDISCHE GELDIGHEID
Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de digitale publicatie waarvandaan u werd doorverwezen. Indien delen of individuele voorwaarden van deze verklaring niet wettelijk of correct zijn, blijft de inhoud of de geldigheid van de andere delen van deze verklaring onaangetast door dit feit.

VERANTWOORDELIJKE BEDRIJVEN:
IT-hilft gGmbH
Scariastr. 9, 01277 Dresden, Duitsland.
Managing Partner:
Peggy Reuter-Heinrich
Dresden, UST-IdNr.: DE31202027329
Handelsregister: Dresden, HRB 36498
Telefoon: +49 351 3129303064
Web: https://www.it-hilft.de
E-mail: info@it-hilft.de

Heinrich & Reuter Solutions GmbH
Scariastrasse 9, 01277 Dresden, Dresden, Duitsland
Beheer van de aandeelhouders:
Peggy Reuter-Heinrich, Lars-Heinrich, Peggy Reuter-Heinrich...
Dresden, UST-IdNr.: DE283937805
Handelsregister: Dresden, HRB 31319
Telefoon: +49 351 6561515776
Web: https://www.heires.net
E-mail: info@heires.net

Vragen en antwoorden

Wat doet HeiReS?

Heinrich & Reuter Solutions GmbH, kortweg HeiReS genoemd, biedt zijn klanten het beste uit de wereld van user interface design, ontwikkeling en gebruiksvriendelijkheid met specialisatie in Microsoft technologieën. Het portfolio van het bedrijf omvat het ontwerp en ontwerp van moderne gebruikersinterfaces in mix, prototyping en ontwikkeling van desktop applicaties en universele apps voor mobiele apparaten met bewezen expertise in XAML en C#. Het HeiReS-team, onder leiding van de directeuren Lars Heinrich en Peggy Reuter-Heinrich, is een erkende groep van experts op het gebied van technologie en design in de Microsoft-omgeving. Elke klant en elk project profiteert van de jarenlange ervaring van HeiReS. In tal van projecten van klanten, zoals trainers in UI-ontwerp, -ontwikkeling en -gebruiksgemak en gevestigde sprekers op conferenties en auteurs van professionele publicaties, werd deze competentie verworven.

IT hilft gGmbH is een non-profit bedrijf dat is opgericht met het duidelijke doel om IT-projecten te ondersteunen en te exploiteren die voornamelijk van sociale aard zijn. Zoals de naam van de gGmbH al aangeeft, ligt de focus op het helpen. Bijvoorbeeld op projecten die het dagelijks leven of individuele aspecten van het leven verbeteren. Winstgerichtheid, prestige of zelfs politieke invloeden spelen geen rol.

IT-oplossingen zijn meestal alleen beschikbaar voor diegenen die over de financiële middelen beschikken. IT-oplossingen worden vaak alleen door de business en de administratie gecreëerd als ze dienen om de winst te maximaliseren of potentiële besparingen te realiseren. Het is een uiting van rechtvaardigheid als we ook de zwakkeren in de samenleving laten deelnemen aan de voordelen van de digitalisering. Onze visie is om de wereld een betere plek te maken met goede IT-oplossingen. Deze IT-oplossingen zullen voor iedereen gratis toegankelijk zijn. Hier kan IT helpen, door IT-oplossingen te creëren die ook de zwakkeren in de samenleving ten goede komen en helpen.

Documenten

Actuele brochure van Heinrich & Reuter Solutions GmbH

In de huidige brochure van de projectsponsor Heinrich & Reuter Solutions GmbH kunt u een goed beeld krijgen van de IT-professionals achter het project. Het project Familie en Carrière is geïmplementeerd met het interne systeem ConDiSys. Naast het project heeft HeiReS nog een andere gratis oplossing ontwikkeld om het gebrek aan geschoolde arbeidskrachten te ondersteunen: Het Welcome-App-Duitsland met focus op buitenlandse specialisten.

Heinrich & Reuter Solutions GmbH - www.heires.net

Huidige IT-hilft gGmbH brochure

In de huidige brochure van het zusterbedrijf IT hilft gGmbH zonder winstoogmerk krijgt u een goed beeld van de intentie van IT hilft gGmbH, haar projecten en de impact op de maatschappij. Het project Familie en Carrière is slechts één van de vele projecten. Het is gelegen in het kader van het doel van de bevordering van gelijke kansen voor kansarmen zonder winstoogmerk. Naast dit project exploiteert en verspreidt IT hilft gGmbH een andere gratis oplossing voor ondersteuning op het gebied van toenemende mogelijkheden: Het Welcome-App-Duitsland met een focus op buitenlanders en migranten.

IT hilft gGmbH - www.it-hilft.de

Handige links

Uitleg video over IT hilft in het Engels.

Informatie over projecten, zin en doel en motivatie.

Informatie over het bedrijf en de portefeuille.