Ga naar de inhoud

Familie en carrière (11-3-2021)

Voor meer gezinsvriendelijkheid in Saksen

Lancering Corona Help Nieuwe financiële steun voor bedrijven

©

corona 4881364 - CC0 Pixabay

Vragen en antwoorden

De nieuwe maatregelen gelden voor het hele land vanaf 2 november en zijn beperkt in de tijd tot 30 november.

Bedrijven en ondernemingen, zelfstandigen en solo-zelfstandigen, verenigingen en instellingen. Dit omvat met name de cultuur- en evenementenindustrie.

Op dit moment is de aanvraagprocedure nog steeds aan de gang. Het is de bedoeling dat aanvragen kunnen worden ingediend via het platform www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de. Meer informatie is beschikbaar op de homepage van het ministerie van Financiën.

Controlelijst

Documenten

Overzicht van de federale regering over de nieuwe steunmaatregelen

Document over het nieuwe financiële pakket

Open document

www.bundesregierung.de

Overzicht van het Bondsministerie van Financiën over buitengewone economische steun

Nadere informatie over de eisen, het toepassingsgebied en de toepassing

Open document

Overbruggingssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen

Nadere informatie over de eisen, het toepassingsgebied en de toepassing

Open document

Handige links

🖾

KfW-Homepage

Nadere informatie over het verstrekken van leningen en het aanvragen ervan

Naar de website

🖾

Bondsministerie van Financiën

Naar de website

🖾

Uniform nationaal platform

Platform voor het aanvragen van uitzonderlijke economische steun.

Naar de website

🖾

Aanvragen voor overbruggingssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen

Nadere informatie en registratie Aanvrager

Naar de website

🖾

Bondsministerie van Economie en Energie

Naar de website

Weergave