Ga naar de inhoud

Familie en carrière

Voor meer gezinsvriendelijkheid in Saksen

Nieuwe financiële steun voor bedrijven

©

corona 4881364 - CC0 Pixabay

De financiële steun van de federale regering wordt aangevuld en bestaat momenteel, vanaf november 2020, uit drie belangrijke verlengingen.

Er is buitengewone economische steun voor zelfstandigen en bedrijven. De federale overheid steunt bedrijven, zelfstandigen, zelfstandige ondernemers en instellingen die getroffen worden door de huidige tijdelijke sluiting.

  • Eenmalige betaling
  • Bedrijven met maximaal 50 werknemers
  • Steun aan jonge bedrijven opgericht na november 2019
  • Bedrag van de restitutie 75 % van de gemiddelde weekomzet vanaf november 2019
  • Grotere bedrijven volgens de EU-maxima

Er is ook overbruggingssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen en voor alleenwerkende zelfstandigen. Voor de getroffenen die hun bedrijfsactiviteiten volledig hebben moeten staken of sterk hebben moeten inkrimpen als gevolg van de Corona-pandemie. De subsidies worden betaald als overbruggingssteun II, de steun is verlengd van september tot december 2020 en de voorwaarden zijn verbeterd. Dit is een subsidieprogramma met een totale duur van drie maanden met een maximale subsidie van 150.000 euro. Digitale aanvragen worden ingediend door belastingconsulenten of accountants.

De snelle leningen van KfW zijn nu ook beschikbaar voor bedrijven met minder dan 10 werknemers. Een KfW-snelle lening is beschikbaar voor kleine ondernemingen met minder dan 10 werknemers en voor zelfstandigen die op zelfstandige basis werken.

Vragen en antwoorden

Hoe lang blijven de nieuwe maatregelen van kracht?

De nieuwe maatregelen gelden voor het hele land vanaf 2 november en zijn beperkt in de tijd tot 30 november.

Bedrijven en ondernemingen, zelfstandigen en solo-zelfstandigen, verenigingen en instellingen. Dit omvat met name de cultuur- en evenementenindustrie.

Op dit moment is de aanvraagprocedure nog steeds aan de gang. Het is de bedoeling dat aanvragen kunnen worden ingediend via het platform www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de. Meer informatie is beschikbaar op de homepage van het ministerie van Financiën.

Controlelijst

Documenten

Overzicht van het Bondsministerie van Financiën over buitengewone economische steun

Nadere informatie over de eisen, het toepassingsgebied en de toepassing

Overbruggingssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen

Nadere informatie over de eisen, het toepassingsgebied en de toepassing

Overzicht van de federale regering over de nieuwe steunmaatregelen

Document over het nieuwe financiële pakket

www.bundesregierung.de

Handige links

Platform voor het aanvragen van uitzonderlijke economische steun.

Nadere informatie en registratie Aanvrager

Nadere informatie over het verstrekken van leningen en het aanvragen ervan