Ga naar de inhoud

Familie en carrière (11-3-2021)

Voor meer gezinsvriendelijkheid in Saksen

Lancering Zorg en bijstand Rechten en plichten

De video bij de tekst - Rechten en plichten

Vragen en antwoorden

Verlofverlof is een recht op verlof van maximaal zes maanden zonder looncompensatie. Het recht kan worden ingeroepen als een naaste verwant met (waarschijnlijk) minimaal zorgniveau 1 thuis moet worden verzorgd. De opzegtermijn voor een claim is tien werkdagen. Op verzoek verstrekt het Bundesamt für Familie- und Sozialgesellschaft (Federale Dienst voor Familie- und Sozialgesellschaftliche Aangelegenheiten) een renteloze lening aan de zorgverlener. Dit wettelijke recht op verlof geldt alleen voor werknemers in een bedrijf met meer dan 15 werknemers (d.w.z. 16 of meer werknemers). Een bedrijf met 15 of minder werknemers kan de regeling vrijwillig aanbieden.

De Wet op het woon- en zorgcontract bevat de volgende rechten: Precontractuele informatie over uitkeringen en betalingen moet in begrijpelijke taal beschikbaar zijn. Overeenkomsten worden schriftelijk voor onbepaalde tijd gesloten. De overeengekomen betaling moet een redelijk bedrag zijn. Een verhoging van de betaling vereist een rechtvaardiging en is slechts in bepaalde gevallen mogelijk. De ondernemers moeten een aanpassing van het contract aanbieden, als de zorg of de zorg moet veranderen. De overeenkomst kan alleen om belangrijke redenen door de ondernemer worden opgezegd. Voor de consument zijn er echter speciale kennisgevingsmogelijkheden.

Gezinszorgtijd is ook een recht op vrijstelling. U moet echter minstens 15 uur per week werken (of het jaargemiddelde per week). De maximale ingangsdatum is twee jaar. Gezinszorg is mogelijk in een bedrijf met 26 werknemers of meer. Ook hier kan, net als bij de zorgperiode, een renteloze lening worden aangevraagd bij het BAFzA. De opzegtermijn is acht weken voor het aangaan van de lening. Tussen de werkgever en de werknemer moet een schriftelijke overeenkomst over de verkorting en verdeling van de arbeidstijd en de duur daarvan worden gesloten. Een bedrijf met 25 of minder dan 25 werknemers kan de regeling vrijwillig aanbieden.

Care Charter is een catalogus die de rechten van mensen die hulp en zorg nodig hebben beschrijft en belicht: Het doel is om hun situatie in het leven te verbeteren. Omdat mensen die hulp en zorg nodig hebben, natuurlijk dezelfde rechten hebben als ieder ander. Het Handvest vat samen hoe deze rechten in het dagelijks leven moeten worden toegepast. Dit Handvest is echter geen bindende wet.

Controlelijst

Documenten

Een betere combinatie van gezin, zorg en carrière

In deze brochure geeft het Bondsministerie voor Gezinszaken, Senioren, Vrouwen en Jeugd gedetailleerde informatie over het verbeteren van de verenigbaarheid van gezin, zorg en carrière. Het bevat ook wettelijke voorschriften sinds 01.01.2015.

Open document

Bondsministerie voor Gezinszaken, Senioren, Vrouwen en Jeugd - www.bmfsfj.de

Handige links

Logo vom Freistaat Sachsen

Juridische adviescentra in Saksen - Justitie in Saksen - Justitie in Saksen

In verschillende Saksische steden bieden juridische adviescentra gratis juridisch advies aan burgers die financiële steun nodig hebben.

Naar de website

Logo vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Het Zorghandvest - BMFSFJ

Op de website Wege-zur-Pflege.de vindt u gedetailleerde informatie en de 8 artikelen van het Charter.

Naar de website

Logo Dresdner Anwaltverein e. V.

Zoek een advocaat in Dresden - Dresdner AnwaltVerein e.V.

Vind een specialist bij u in de buurt.

Naar de website

Logo vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Belangrijke informatie over het onderwerp van de wet

In het onderafdeling van de website Wege zur Pflege van het Bondsministerie voor Gezinszaken, Senioren, Vrouwen en Jeugd vindt u veel informatie over de juridische situatie in de verpleging.

Naar de website

Logo vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Steekproefverzameling - BMFSFJ

Het Bondsministerie voor Gezinszaken, Senioren, Vrouwen en Jeugd biedt een grote collectie voorbeeldformulieren voor de zorgsector aan.

Naar de website

Logo vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Rechten en plichten van familieleden en verzorgers in geval van dementie - BMFSFJ

De website Wegweiser Demenz is een gespecialiseerd platform over dementie van het Bondsministerie voor Gezinszaken, Ouderen, Vrouwen en Gezondheid.

Naar de website

🖾

Begeleiding in het kader van de zorg - Centrum voor Kwaliteit in de Zorg

Hier vindt u persoonlijk advies, hulplijnen en online advies bij u in de buurt.

Naar de website

Logo vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Bondsministerie voor Gezinszaken, Senioren, Vrouwen en Jeugd

Het Bondsministerie voor Gezinszaken, Senioren, Vrouwen en Jeugd is de hoogste autoriteit van het land, ook voor de seniorenkwestie. Op de website vindt u veel nuttige informatie over rechten en plichten.

Naar de website

Logo von BIVA

Vereniging voor Zorgbescherming - BIVA

BIVA, de Duitse vereniging voor de bescherming van verpleegkundigen (Pflegeschutzbund BIVA), zet zich in voor de bescherming van de rechten van mensen die langdurige zorg nodig hebben. Naast veel informatie vindt u ook een hotline voor juridisch advies op het gebied van verplegings- en thuisrecht.

Naar de website

Logo von Curendo

Welke rechten en plichten heeft een toezichthouder? - Curendo

Op de Curendo website vindt u online cursussen over de zorg voor familieleden. Deze speciale sectie behandelt de rechten en plichten van verzorgers.

Naar de website

Weergave