Przejdź do zawartości

Rodzina i kariera (11.03.2021)

Dla większej przyjazności rodziny w Saksonii

Wypuszczenie Opieka i pomoc Prawa i obowiązki

Nagranie wideo do tekstu - Prawa i obowiązki

Pytania i odpowiedzi

Urlop pielęgniarski to prawo do urlopu w wymiarze do sześciu miesięcy bez wynagrodzenia. Uprawnienie to może być dochodzone, jeśli w domu ma być otoczony opieką bliski krewny o (prawdopodobnie) co najmniej 1 poziomie opieki. Okres wypowiedzenia roszczenia wynosi dziesięć dni roboczych. Na wniosek, Federalny Urząd ds. Rodziny i Społeczeństwa Obywatelskiego udziela nieoprocentowanej pożyczki osobie sprawującej opiekę. To prawo do urlopu przysługuje wyłącznie pracownikom przedsiębiorstwa zatrudniającym więcej niż 15 pracowników (tj. 16 lub więcej pracowników). Firma zatrudniająca 15 lub mniej pracowników może dobrowolnie zaproponować rozporządzenie.

Ustawa o umowach mieszkaniowych i opiekuńczych obejmuje następujące prawa: Informacje udzielane przed zawarciem umowy na temat świadczeń i płatności muszą być dostępne w łatwo zrozumiałym języku. Umowy zawierane są w formie pisemnej na czas nieokreślony. Uzgodniona płatność musi być rozsądna pod względem kwoty. Zwiększenie płatności wymaga uzasadnienia i jest możliwe tylko w niektórych przypadkach. Przedsiębiorcy muszą zaproponować dostosowanie umowy, jeśli opieka lub opieka wymaga zmiany. Umowa może zostać rozwiązana tylko z ważnej przyczyny przez przedsiębiorcę. W przypadku konsumentów mają jednak zastosowanie szczególne możliwości powiadamiania.

Czas opieki nad rodziną jest również prawem do zwolnienia. Należy jednak pracować co najmniej 15 godzin tygodniowo (lub średnia tygodniowa roczna). Maksymalny okres uprawniający wynosi dwa lata. Czas opieki nad rodziną jest możliwy w firmie zatrudniającej 26 lub więcej pracowników. Również tutaj, podobnie jak w przypadku okresu opieki, można ubiegać się o nieoprocentowaną pożyczkę z BAFzA. Okres wypowiedzenia wynosi osiem tygodni przed zaciągnięciem kredytu. Pracodawca i pracownik muszą zawrzeć pisemne porozumienie w sprawie skrócenia i podziału czasu pracy oraz czasu jej trwania. Przedsiębiorstwo zatrudniające 25 lub mniej niż 25 pracowników może dobrowolnie zaproponować rozporządzenie.

Karta Opieki Zdrowotnej to katalog, który opisuje i podkreśla prawa osób potrzebujących pomocy i opieki: Celem jest poprawa ich sytuacji życiowej. Oczywiście dlatego, że ludzie potrzebujący pomocy i opieki mają takie same prawa jak wszyscy inni. Karta podsumowuje, w jaki sposób prawa te mają być wdrażane w życiu codziennym. Karta ta nie jest jednak prawem wiążącym.

Lista kontrolna

Dokumenty

Lepsze godzenie życia rodzinnego, opieki i kariery zawodowej

W niniejszej broszurze Federalne Ministerstwo ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży udziela szczegółowych informacji na temat możliwości pogodzenia życia rodzinnego, opieki i kariery zawodowej. Zawiera również przepisy prawne od 01.01.2015.

Dokument otwarty

Federalne Ministerstwo ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży - www.bmfsfj.de

Pomocne linki

Logo vom Freistaat Sachsen

Centra doradztwa prawnego w Saksonii - Sprawiedliwość w Saksonii

W kilku miastach Saksonii poradnie prawne oferują bezpłatne porady prawne dla obywateli potrzebujących wsparcia finansowego.

Na stronę internetową

Logo vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Karta Opieki - BMFSFJ

Na stronie internetowej Wege-zur-Pflege.de znajdziesz szczegółowe informacje oraz 8 artykułów Karty.

Na stronę internetową

Logo Dresdner Anwaltverein e. V.

Znajdź prawnika w Dreźnie - Dresdner AnwaltVerein e.V.

Znajdź specjalistę w pobliżu siebie.

Na stronę internetową

Logo vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Ważne uwagi dotyczące prawa

W podsekcji Prawo na stronie internetowej Wege zur Pflege Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży znajdą Państwo wiele informacji na temat sytuacji prawnej w opiece pielęgniarskiej.

Na stronę internetową

Logo vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Pobieranie próbek formularzy - BMFSFJ

Federalne Ministerstwo ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży oferuje duży zbiór przykładowych formularzy dla sektora opieki.

Na stronę internetową

Logo vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Prawa i obowiązki krewnych i opiekunów w przypadku demencji - BMFSFJ

Strona internetowa Wegweiser Demenz jest wyspecjalizowaną platformą poświęconą demencji, prowadzoną przez Federalne Ministerstwo do Spraw Rodziny, Seniorów, Kobiet i Zdrowia.

Na stronę internetową

🖾

Doradztwo w kontekście opieki - Centrum Jakości w Opiece - Centrum Jakości w Opiece

Znajdź osobiste porady, infolinie i porady online w Twojej okolicy.

Na stronę internetową

Logo vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Federalne Ministerstwo ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży

Federalne Ministerstwo ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży jest najwyższą władzą kraju również w odniesieniu do osób starszych. Na stronie internetowej znajdziecie Państwo wiele pomocnych informacji o prawach i obowiązkach.

Na stronę internetową

Logo von BIVA

Stowarzyszenie ochrony zdrowia - BIVA

BIVA, Niemieckie Stowarzyszenie Ochrony Pielęgniarek (Pflegeschutzbund BIVA), zobowiązuje się do przestrzegania praw osób potrzebujących długotrwałej opieki. Oprócz wielu informacji, znajdziesz tu również gorącą linię porad prawnych dotyczących pielęgniarstwa i prawa domowego.

Na stronę internetową

Logo von Curendo

Jakie prawa i obowiązki ma przełożony? - Curendo

Na stronie internetowej Curendo znajdziesz kursy online dotyczące opieki nad krewnymi. Ta specjalna sekcja zajmuje się prawami i obowiązkami opiekunów.

Na stronę internetową

Wyświetlacz