Przejdź do zawartości

Rodzina i kariera

Dla większej przyjazności rodziny w Saksonii

Accessibility statement

Rolnictwo i leśnictwo / ogrodnictwo / środowisko naturalne

©

architecture 3140282 - photosforyou, CC0

Rolnictwo i leśnictwo/ogrodnictwo/środowisko obejmuje wszystkie zawody związane z uprawą, zarządzaniem, pielęgnacją i nauką o zasobach naturalnych. Sektor ten jest pod silnym wpływem przyrody, tj. pory roku, warunków pogodowych itp. Na przykład pracownicy sezonowi należą do całkowicie normalnej struktury pracowniczej wielu firm.
Szkolenie obejmuje szkolenie dla ogrodnika krajobrazu, ogrodnika specjalizującego się w ogrodnictwie i kształtowaniu krajobrazu oraz rolnika. Istnieją możliwości studiowania w dziedzinie nauk rolniczych i ogrodniczych, biologii rolnictwa, a także ogrodnictwa i kształtowania krajobrazu. Są to często programy licencjackie.
Spektrum pracodawców sięga od dużych przedsiębiorstw na poziomie międzynarodowym do małych i średnich przedsiębiorstw, firm rodzinnych lub jednoosobowych oraz pracodawców sektora publicznego.

Pytania i odpowiedzi