Ga naar de inhoud

Familie en carrière

Voor meer gezinsvriendelijkheid in Saksen

Accessibility statement

Kwaliteit van de inhoud

Wanneer een persoon zich in het conflict tussen familie en carrière bevindt, heeft hij weinig tijd en heeft hij onmiddellijk alles bij de hand, geconcentreerd en comfortabel nodig. Daarom hebben we na uitgebreid onderzoek de essentie hier verzameld. We hebben de inhoud bewust in eenvoudige taal geformuleerd. Dit maakt ze voor iedereen toegankelijk en gemakkelijk te vertalen. Ons doel is een barrièrevrije en meertalige IT-oplossing. Deze oplossing wordt beschikbaar gesteld op verschillende platformen als software, mobiele app en als website. De inhoud is ontworpen om gebruiksvriendelijk en aantrekkelijk te zijn. We willen waardevolle informatie combineren met lokale contacten. Daarnaast willen we op termijn ook kleine hulpmiddelen aanbieden, zodat het platform een constante helpende metgezel kan worden voor alle mensen in het spanningsveld tussen gezin en carrière.

Veel sociale ondernemingen, overheden, verenigingen en verenigingen zetten zich in voor een betere combinatie van gezin en carrière. In de meeste gevallen worden echter slechts delen van het grote themagebied behandeld. Informatie vanuit verschillende invalshoeken en deelbereiken is al op verschillende manieren beschikbaar - het is in de vorm van brochures of internetzijden. Hier is waardevol werk verricht door gekwalificeerd personeel. Als teken van de betrouwbaarheid van de informatie worden hier ook de bronnen vermeld. Bezoek de websites of neem contact op met de partner.

Vragen en antwoorden

Hoe zit het met de kwaliteit van de inhoud van dit platform?

Wij nemen de bronnen van onze teksten op als links in de adreslijst. De teksten zijn door ons op basis van deze goede bronnen op een gebruikersvriendelijke manier geherformuleerd op basis van deze goede bronnen. We hebben ook belang gehecht aan eenvoudige taal en vertaalbaarheid naar andere talen. De inhoud werd ook gecontroleerd door deskundigen uit verschillende vakgebieden.

Er zijn al veel aanbiedingen op het internet op het gebied van gezin en carrière. Sommige dingen zijn ook zeer goed en nuttig. Helaas is de inhoud van het document sterk versnipperd. Er is niets gebundeld beschikbaar, wat alle thema's rond gezin en beroep omvat. Sommige dingen zijn te ingewikkeld, sommige dingen zijn te eenvoudig. Andere zijn zeer verouderd of alleen ter plaatse verkrijgbaar. En weer zijn er veel dingen die alleen als gedrukte brochures bestaan. Dat willen we veranderen.

Controlelijst

Documenten

Brochure over familie en carrière

Onze brochure over het project Familie en Carrière informeert bedrijven, overheden en sociale partners over het project. Op aanvraag sturen wij u graag de brochures gratis toe.

Project Familie en Carrière - www.familie-und-beruf.online

Huidige korte presentatie van het project Familie en Carrière

Hier krijgt u een goed overzicht van het project Familie en Carrière. Naast de huidige stand van zaken wordt een vooruitblik op onze planning getoond.

Project Familie en Carrière - www.familie-und-beruf.online

Handige links

De video legt de oplossing uit aan de hand van schetsmatige foto's, sprekers en ondertiteling.

Hier vindt u nieuws en informatie over het project Familie en Carrière. Daar kunt u ook meer te weten komen over actieve deelname.