Przejdź do zawartości

Rodzina i kariera

Dla większej przyjazności rodziny w Saksonii

Accessibility statement

Uczestnicy projektu

Z siedzibą w Dreźnie, pracujemy z zmotywowanym zespołem nad wdrożeniem tego cyfrowego rozwiązania. Firma Heinrich & Reuter Solutions GmbH z siedzibą w Dreźnie jest odpowiedzialna za koncepcję, treść, projektowanie i programowanie. Rezerwa i dystrybucja są realizowane przez spółkę siostrzaną o celu niezarobkowym IT hilft gGmbH. Rozwiązanie to jest wspierane i promowane przez saksońskie Ministerstwo Spraw Społecznych i Ochrony Konsumentów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego EFS.

Pytania i odpowiedzi

Co robi IT hilft gGmbH?

Jako firma nienastawiona na zysk, mamy deklarowany cel, jakim jest dobroczynne korzystanie ze środków digitalizacji - zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych, niepełnosprawnych i o pochodzeniu migracyjnym, a także osób w niekorzystnej sytuacji społecznej. Projekty informatyczne mają na celu poprawę codziennego życia tych osób i zapewnienie im ukierunkowanego wsparcia w poszczególnych aspektach ich życia. Sprawiedliwość oznacza pozwolenie słabszym członkom naszego społeczeństwa na udział w korzyściach z cyfryzacji. Projekty typu non-profit obejmują następujące tematy: Na rzecz sprawiedliwych szans na rynku pracy i w społeczeństwie Na rzecz kosmopolitycznego podejścia i skutecznej integracji Na rzecz dostępu bez barier, integracji i rzeczywistego uczestnictwa Na rzecz lepszego nauczania i uczenia się niż wdrożona edukacja 4.0

Jako średniej wielkości przedsiębiorstwo z siedzibą w Dreźnie oferujemy naszym klientom projektowanie i rozwój interfejsu użytkownika z specjalizacją w technologiach Microsoft i rozwiązaniach mobilnych. Nasi eksperci mają wieloletnie doświadczenie w swojej dziedzinie i są pasjonatami swojej pracy i orientacji na klienta. Wspieramy Cię na Twoim kroku w mobilnym świecie - czy to dla telefonu, tabletu, laptopa z XAMARIN dla Windows, iOS czy Androida. Wdrażamy również rozwiązania internetowe oparte na Wordpress lub natywnym HTML. Ponadto, jako eksperci w zakresie dostępności rozwiązań IT, oferujemy kompleksowe wsparcie. Projektujemy Państwa produkty od koncepcji, poprzez użyteczność, aż po projektowanie i wdrażanie interfejsu użytkownika w celu zapewnienia optymalnego komfortu użytkowania. Jako eksperci .NET, tworzymy Twoje oprogramowanie i aplikacje efektywnie i we współpracy z Tobą w profesjonalnym procesie. W ramach szkoleń przekazujemy wysoką wiedzę praktyczną Państwa pracownikom. Pomagamy kształtować przyszłość społeczeństwa i administracji. Dotyczy to również cyfrowych projektów odpowiedzialności społecznej, takich jak "Welcome App Germany" lub "Kompatybilność rodziny i kariery". Jednym z czynników sukcesu jest nasz samodzielnie opracowany, innowacyjny, bezgłowy system CMS "ConDiSys".

Dokumenty

Aktualna broszura IT hilft gGmbH

W aktualnej broszurze siostrzanej spółki non-profit IT hilft gGmbH można uzyskać dobry obraz intencji IT hilft gGmbH, jej projektów i wpływu na społeczeństwo. Projekt "Rodzina i kariera" jest realizowany w ramach celu charytatywnego, jakim jest promowanie równych szans dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Spółka IT hilft gGmbH stosuje inne bezpłatne rozwiązanie w celu zapewnienia wsparcia w obszarze zwiększających się możliwości: Welcome-App-Niemcy, ze szczególnym uwzględnieniem obcokrajowców i migrantów.

IT hilft gGmbH - www.it-hilft.de

Aktualna broszura firmy Heinrich & Reuter Solutions GmbH.

W aktualnej broszurze sponsora projektu Heinrich & Reuter Solutions GmbH można uzyskać dobry obraz specjalistów IT, którzy za nią stoją. Projekt Rodzina i kariera realizowany jest w oparciu o wewnętrzny system dystrybucji treści. Oprócz projektu HeiReS opracował inne darmowe rozwiązanie, które ma na celu wsparcie braku wykwalifikowanych pracowników: Welcome-App-Niemcy z naciskiem na specjalistów z zagranicy.

Heinrich & Reuter Solutions GmbH - www.heires.net

Pomocne linki

Strona internetowa partnera typu non-profit IT hilft gGmbH