Ga naar de inhoud

Familie en carrière (11-3-2021)

Voor meer gezinsvriendelijkheid in Saksen

Documents for Corona Help

Vorm van de verrekenlijst voor de maandelijkse verrekening als bijlage bij de terugbetaling

Open formulier

Arbeitsagentur - https://www.arbeitsagentur.de/

Formulier voor het aanvragen van de toeslag voor arbeidstijdverkorting door kennisgeving van het verlies aan arbeidsuren

Open formulier

Arbeidsbureau - https://www.arbeitsagentur.de/

Formulier voor de vergoeding van de arbeidstijdverkorting door het uitzendbureau

Open formulier

Arbeidsbureau - https://www.arbeitsagentur.de/

Aanvraagformulier voor de noodhulpsubsidie voor zelfstandigen, freelancers en kleine bedrijven (tot 15.000 euro) om rechtstreeks te downloaden

Open formulier

De Saksische Reconstructie Bank - www.sab.sachsen.de

De Saksische overheidsdienst voor financiën heeft een formulier verstrekt...

Open formulier

Land Sachsen - www.coronavirus.sachsen.de