Ga naar de inhoud

Familie en carrière (11-3-2021)

Voor meer gezinsvriendelijkheid in Saksen

Lancering Noodhulp Dood- en rouwbegeleiding

Video naar inhoud - Dood- en rouwbegeleiding

Vragen en antwoorden

De begrafenisondernemer moet de kosten van de begrafenis dragen of vergoeden aan degene die de begrafenis heeft laten plaatsvinden. Indien de overledene echter voldoende vermogen achterlaat om de kosten te dekken, moet de erfgenaam van het vermogen de begrafeniskosten betalen.

De verplichting tot begrafenis rust in de eerste plaats op de echtgeno(o)t(e) of de partner van een geregistreerd partnerschap. Daarna komt de taak toe aan andere familieleden in afdalende voorkeur. Te beginnen met de kinderen, ouders, grootouders, grootouders, broers en zussen tot en met kleinkinderen.

Na de dood van een familielid gaat het eigendomsrecht op de woning over op de erfgenaam. Als de overledene alleen woonde, kan de erfgenaam op elk moment het huis binnenkomen. Als de overledene één of meer huisgenoten had, is de situatie moeilijker.

Hier kunnen professionele rouwbegeleiders u helpen. Met hun hulp kun je in gesprekken leren hoe je met verdriet omgaat en het loslaten. Gesprekken met andere familieleden kunnen ook helpen.

Controlelijst

Handige links

Logo von Amt 24

Een linklijst over de meest noodzakelijke stappen na het overlijden van een familielid - Amt 24.

Na het overlijden van een familielid is de vraag: Wat moet er nu gebeuren? Hier vindt u een lijst met links met de meest noodzakelijke informatie.

Naar de website

🖾

Informatie over de rechten op de woning van de overledene - Gids van het erfrecht

Wie het appartement van een overledene mag betreden is duidelijk geregeld. Wat uw rechterkant hier is, kunt u vinden onder deze link.

Naar de website

Weergave