Ga naar de inhoud

Familie en carrière (11-3-2021)

Voor meer gezinsvriendelijkheid in Saksen

Lancering Educatie Onderwijs en opleiding

De video bij de tekst - Opleiding

Vragen en antwoorden

Deeltijdse training is er om u in staat te stellen een duale opleiding met succes af te ronden, hoewel u mogelijk voor kinderen of familieleden die zorg nodig hebben, moet zorgen. Met een deeltijdse opleiding kunt u aan het werk blijven en in ieder geval een deel van uw opleidingstoelage uitbetaald krijgen.

Op dit moment zijn er 2 varianten:

  • Deeltijds zonder verlenging van de opleidingsperiode: U moet minstens 25 uur per week werken, inclusief de beroepsschool.
  • Deeltijd met verlenging van de opleidingsperiode: U moet minimaal 20 uur per week werken, inclusief de beroepsschool. De opleidingsperiode wordt met maximaal één jaar verlengd.

- Medische verklaring van geschiktheid (verkrijgbaar bij uw huisarts)

  • Mogelijk een politievergunning.
  • Fiscaal identificatienummer (verkrijgbaar bij de Federale Centrale Belastingdienst)
  • Geboortedatum en religieuze gezindheid (belangrijk vanwege de kerkbelasting)
  • certificaat van lidmaatschap van de ziektekostenverzekering
  • bankrekening
  • einddiploma
  • inkomstenbelastingkaart
  • Certificaten, certificaten voor het afronden van cursussen en sportactiviteiten, ereactiviteiten, enz.

De salarissen variëren momenteel tussen 269 € en 1.072 €. Dat hangt volledig af van het opleidingsberoep. Maar ook tussen de oude en de nieuwe deelstaten is het verschil in salaris groot. Het bedrag van de opleidingstoelage wordt in het opleidingscontract vermeld en stijgt in de volgende opleidingsjaren. Het is het beste om te weten te komen hoe hoog de opleidingstoelage voor uw branche is.

BAB Berufsausbildungsbeihilfe wordt op aanvraag betaald indien het opleidingssalaris onvoldoende is. Het bedrag is afhankelijk van de inkomsten van de ouders of partner.
Schüler-BAföG kan tijdens de schoolopleiding worden aangevraagd en het bedrag is ook afhankelijk van de inkomsten van de ouders of partner. Een aanvraag moet worden ingediend bij het verantwoordelijke Bureau voor onderwijsbijstand.
Een huurtoeslag kan worden aangevraagd als er geen recht is op een AOD om de huur te financieren. Daartoe moet de aanvrager de wettelijke leeftijd hebben om in aanmerking te komen. Je moet bewijzen dat je niet meer bij je ouders woont en dat je de huur alleen moet betalen.

De kinderbijslag wordt betaald aan de ouders tot het kind de leeftijd van 25 jaar bereikt. U heeft recht op dit geld als u niet meer thuis woont. Een beurs is een optie als je in het buitenland wilt studeren. Hier is veel initiatief nodig. Er zijn staats-, particuliere en internationale studiebeursprogramma's van de overheid. Een onderwijskrediet wordt toegekend door de KfW en is bedoeld voor stagiairs die op het punt staan hun opleiding af te ronden, of om precies te zijn, maximaal 24 maanden voor hun voltooiing. Zij moeten minimaal 18 en maximaal 36 jaar oud zijn om de lening te ontvangen. De lening is flexibel aanpasbaar, onafhankelijk van je eigen inkomen en het inkomen van je ouders.

De proeftijd is het begin van een stage en dient om de leerling en het leerbedrijf te leren kennen. Het duurt minstens één maand en maximaal vier maanden. Tijdens deze periode kunnen zowel de stagiair als het opleidingsbedrijf de opleidingsrelatie zonder opgaaf van redenen beëindigen. De enige uitzondering hierop zijn zwangere vrouwen en mensen met een handicap, die in beroep kunnen gaan tegen ontslag. Als de proeftijd voorbij is, krijgt men meer rechten, bijvoorbeeld bescherming tegen ontslag.

In principe hoeft u niet voortdurend taken op zich te nemen die niets met uw training te maken hebben. Als je echter het gevoel hebt dat je vooral voor ongeschoold werk wordt gebruikt, moet je eerst met de ondernemingsraad praten. Dit zal helpen om te verduidelijken of uw indruk gerechtvaardigd is. Je kunt dan met de baas praten. Vraag hier naar een trainingsplan, als u er nog geen heeft.

Volgens het arbeidsrecht is overwerk voor stagiairs vrijwillig. Als u meerderjarig bent, kan de normale werkdag (acht uur) in uitzonderlijke gevallen met twee uur worden verlengd. Als u jonger bent dan 18 jaar en er geen volwassen werknemer beschikbaar is, kunt u in uitzonderlijke gevallen overwerken. Uw werkgever moet u echter binnen drie weken vergoeden, dat wil zeggen dat u de werkdag eerder kunt beëindigen.

U kunt uw werkgever schriftelijk om verlof vragen op het door u gewenste tijdstip. Het verlof wordt alleen goedgekeurd als de werkgever hiermee instemt. Hoe eerder u uw aanvraag indient, hoe beter. Het is een goed idee om tijdens de vakanties uw verlof op te nemen, omdat u ook verplicht bent om tijdens uw vakantie naar de beroepsschool te gaan.

Als u een waarschuwingsbrief ontvangt, is het raadzaam om eerst één nacht te laten passeren. Stel jezelf dan de vraag: gerechtvaardigd? Om de vraag te beantwoorden, moet u misschien een externe persoon benaderen die in staat is om de feiten waarvan u beschuldigd wordt, feitelijk te beoordelen en u advies te geven. Het is niet gemakkelijk om uw fout te herkennen, maar het is nog moeilijker om het toe te geven. Maar je kunt leren van fouten. Als de herinnering gerechtvaardigd is, is het goed om je excuses aan te bieden aan de baas en duidelijk te maken dat je van de situatie geleerd hebt. Als u echter van mening bent dat de waarschuwing onterecht was, zoek dan een feitelijke discussie met uw baas. Als dit niet leidt tot het intrekken van de waarschuwing, vat dan alle argumenten die tegen uw waarschuwing spreken schriftelijk samen. Dit tegenbericht moet aan uw persoonlijke dossier worden gehecht, zodat latere bazen niet alleen rekening houden met de waarschuwing, maar ook met uw rekening van de gebeurtenissen.

Controlelijst

Documenten

Brochure vele manieren om succes te boeken

Over de mogelijkheden in het school- en beroepsonderwijs en de beroepsopleiding

Open document

Vrijstaat Saksen - www.publikationen.sachsen.de

Rechten en plichten tijdens de beroepsopleiding (brochure)

Dit naslagwerk is een leidraad en oriëntatiehulpmiddel voor stagiairs en trainers.

Open document

Bundesministerium für Bildung und Forschung - www.bmbf.de

Handige links

Logo von Bundesagentur für Arbeit

Hulp bij carrièrekeuze - arbeitsagentur.de

Informatie over loopbaankeuzes op basis van persoonlijke interesses en sterke punten

Naar de website

Logo von Ausbildung.de

Platform voor het zoeken van opleidingen - Ausbildung.de

Alles wat u moet weten over het zoeken naar opleidingen.

Naar de website

Logo von Bildungsmarkt-sachen.de

Onderwijsmarkt Saksen - bildungsmarkt-sachsen.de

Databank van alle in Saksen erkende opleidingsberoepen in Saksen

Naar de website

Logo von AOK Plus

Applicatieplanner - AOK PLUS

In de AOK PLUS-applicatieplanner van AOK PLUS komt u erachter wat belangrijk is wanneer u uw eerste stappen in het beroepsleven zet. Om een goede start te maken, zijn wij beschikbaar als uw contactpersoon voor alle gezondheidsvragen. Omdat gezondheid en succes in het werk nauw met elkaar verbonden zijn.
Servicehotline: 0800 1059000 (24u, gratis)

Naar de website

Logo von Bildungsmarkt-sachen.de

Opleiding in Saksen - bildungsmarkt-sachsen.de

Algemene en lokale informatie over opleidingen in Saksen

Naar de website

Logo von Karriere Guru

Overwerk voor leerlingen - Karriere-guru.de

Stagiairs en overuren - Wat u moet weten

Naar de website

Logo von Karriere Bibel

Karriere Bibel

Platform voor carrièreplanning

Naar de website

🖾

Onderwijs met kind

Zwangerschap in onderwijs en opleiding met kind. Hier vindt u informatie over: Moederschapsbescherming; ouderschapsverlof; deeltijdopleiding; financieringsmogelijkheden, enz.

Naar de website

Logo von RP Online

Activiteiten die geen verband houden met opleiding - rp-online.de

Wat leerlingen niet te verduren hebben met

Naar de website

Weergave

Silhouette von Sachsen

Toespraken